Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (2023)

Table of Contents
Czym jest deklaracja PIT 40A? Kto może skorzystać z deklaracji PIT 40A? Zobacz na filmie jak rozliczyć PIT 40A PIT 40A /11A Zeznanie PIT - OP - kiedy należy je wypełnić? Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne na IRS 40A Co to jest zasiłek emerytalny? PIT 37 lub PIT 36 i roczne wypłaty emerytur Dla kogo jest PIT-40A? Jak odbierany jest PIT-40A? W jakich polach należy przenieść wartości z PIT-40A do PIT-37/PIT-36? Dla kogo jest PIT-11A? Jak odbierany jest PIT-11A? W jakich polach należy przenieść wartości z PIT-11A do PIT-37/PIT-36? Jak rozliczyć PIT-40A/PIT-11A z programem Podatnik.info Mając przed sobą formularz PIT-11A/40A, przepisz wypełnione pola na poniższym ekranie. W pierwszym wierszu musimy przepisać pole 36 PIT-11A/40A, a następnie zaznaczyć jeden z dwóch checkboxów (kwadrat) - pierwszy odpowiada otrzymanemu PIT - 11A - kolejny PIT-40A. Po zaznaczeniu jednego z checkboxów pojawi się dodatkowe pole odpowiadające przedpłatom. W przypadku wybrania opcji „zweryfikuj czy podatnik rozlicza PIT-11A” pojawi się pole „Wpisz kwotę pobranych zaliczek w roku” odpowiadające polu 37 PIT-11A. Natomiast po wybraniu opcji „sprawdź czy podatnik rozlicza PIT-40A” pojawi się pole „Wpisz sumę pobranych zaliczek w roku” odpowiadające polu 47 PIT-40A. Również na tym ekranie możemy wpisać dochody uzyskiwane z tytułu świadczeń pieniężnych ZUS, które są wymienione w PIT-40A/11A w poz. 38 i 39. Dodatkowo nasz PIT-40A/11A może zawierać informacje o złożonych oświadczeniach, podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne, całość uzyskanych dochodów można wpisać kolejno w polach 40, 41 i 42 - jeżeli odpowiadają one polom 40A i 11A na konsumpcję. Jak rozwiązać ulgę odwykową na Podatnik.info Jak obliczyć ulgę rehabilitacyjną?

PIT 40A - najważniejsze oświadczenie dla emerytów i rencistów Emeryci i renciści, a także beneficjenci emerytur lub świadczeń z zakładu ubezpieczeń społecznych muszą wypełnić formularz PIT 40A/11A. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak i kiedy zapłacić wspomniane zeznanie podatkowe.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, macOS, Linux, iOS i Android

Zlikwiduj PIT online ➔

Darmowe pobieranie

Treść

Czym jest deklaracja PIT 40A?

Kto może skorzystać z deklaracji PIT 40A?

Zobacz na filmie jak rozliczyć PIT 40A

PIT 40A /11A

Zeznanie PIT - OP - kiedy należy je wypełnić?

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne na IRS 40A

PIT 37 lub PIT 36 i roczne wypłaty emerytur

Dla kogo przeznaczony jest PIT-40A, jak go naprawić?

Jak odbierany jest PIT-40A?

W jakich polach należy przenieść wartości z PIT-40A do PIT-37/PIT-36?

Dla kogo jest PIT-11A?

Jak odbierany jest PIT-11A?

W jakich polach należy przenieść wartości z PIT-11A do PIT-37/PIT-36?

Jak rozliczyć PIT-40A/PIT-11A z programem Podatnik.info

Jak rozwiązać ulgę w narkotykach na Podatnik.info

Jak rozwiązać ulgę rehabilitacyjną na Podatnik.info?

Czym jest deklaracja PIT 40A?

PIT 40A to bardzo ważny formularz dla każdego, kto jest na emeryturze lub pobiera świadczenia z ZUS. władza emerytalnado końca lutego 2023 musisz złożyć PIT 40Adla wszystkich emerytów i rencistów. Po otrzymaniuMusisz zdecydować, czy samodzielnie złożyć Umowę PIT 2022, czy też PIT 40A/11A stanie się Twoim rocznym zeznaniem podatkowym.

Warto pamiętać, że jako emeryci sami możemy ustalić, czy wartości deklaracji PIT 40A / PIT 11Anie zawierazarobków lub ulg podatkowych, z których korzystamy, lub jeśli płatności pochodzą ze źródeł zagranicznych.

Kto może skorzystać z deklaracji PIT 40A?

Beneficjent ZUS, który w danym roku podatkowym nie osiągnął innych dochodów, z wyłączeniem osób, które:

a) są opodatkowane według stałej stawki IRPJ 36L;

b) są opodatkowane w jednej racie (w tym dzierżawy prywatne opodatkowane w jednej racie) – IRPF 28;

c) są opodatkowani kartą podatnika (PIT 16A);

d) odnoszą się do dochodów kapitałowych (PIT 38);

e) odnoszą się do dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39);

f) Rozliczane są według stawki ryczałtowej, w stosunku do dochodów nie wykazanych przez podatnika w zeznaniu rocznym.

Dotyczy to również osób, które:

a) nie korzystają z odliczeń podatkowych i ulg podatkowych, do których są uprawnieni;

b) nie korzystają z wspólnego opodatkowania (w przypadku małżonków) lub jako samotni rodzice;

c) nie osiągnął dochodu z działalności prowadzonej za granicą lub ze źródeł dochodu za granicą, które są zwolnione od opodatkowania w Polsce na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;

e) Nie są zobowiązani do zwrotu wcześniej potrąconych kwot.

Zobacz na filmie jak rozliczyć PIT 40A

PIT 40A /11A

Jeżeli podatnik nie spełnia ww. kryteriów lub dodatkowo uzyskuje inne dochody, to wtedymusi osobiście złożyć zeznanie podatkowe. PIT 40A i PIT 11A są traktowane tak samo.

Należy pamiętać, że deklaracja roczna PIT 40A wystawiana przez ZUS jest traktowana jako roczne oświadczenie o dochodach, w którym nie jest wymagana żadna zmiana.

Jeśli w terminie prawnympodatnik nie rozliczy się samodzielnie(nie dostarczasz deklaracji do Skarbu Państwa lub nie przesyłasz jej online), po tym okresie wydrukuj jąPIT 40A jest traktowany jako roczne zeznanie podatkoweponieważ właściwy organ (ZUS lub KRUS) naliczył odpowiedni podatek.

PIT 11A

PIT 11A to formularz, którego należy użyćosoby pobierające zasiłek chorobowy i/lub macierzyńskia także osoby, które w dniu rozliczenia podatku nie korzystają już ze świadczeń ZUS. Zawiera informacje o zarobkach wypłaconych przez organ emerytalny.

PIT 11

Z kolei PIT 11 trafi do osób, które uzyskały go w poprzednim rokuzasiłek pogrzebowy lub alimentypotrącane ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, dla osób pobierających alimenty sądowe lub polubowne.

Zeznanie PIT - OP - kiedy należy je wypełnić?

Podatnicy, którzy nie decydują o sobie, ale chcą przekazać swój 1% podatku na wybraną przez siebie publiczną jednostkę charytatywną, mogą to zrobić wypełniającPIT ciśnieniowy WŁĄCZONY.

Zeznanie PIT OP jestoświadczenie, że emeryt jest skłonny przekazać 1% podatku. Zeznanie PIT OP możesz przesłać drogą elektroniczną lub dostarczyć do Urzędu Skarbowego, w zależności od miejsca zamieszkania podatnika.

Jeśli chcesz złożyć PIT OP, możesz go pobrać ze strony www.pit-op.pl, gdzie znajdziesz również dodatkowe informacje i wskazówki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne na IRS 40A

oraz formularz PIT 40A/PIT 11A uzyskany przez zakład ubezpieczeń społecznychskładki opłacane przez ZUS nie będą widoczneco mogłoby przyczynić się do obniżenia podatku pobieranego od ich świadczenia, ponieważ wysokość emerytury brutto nie jest uzależniona od składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe.

To będziewidoczna składka na ubezpieczenie zdrowotnektóry jest odliczany od podatku.

Składki na zdrowie i pracę na emeryturze

Jeśli pracujesz na zlecenie/umowę o pracę lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, jest to podstawa zarówno do ubezpieczenia zdrowotnego, jak i do ubezpieczenia społecznego.

Co to jest zasiłek emerytalny?

czy to jest emeryturaświadczenie pieniężne, które pracownik otrzymuje po przejściu na emeryturę. Uzyskana wartość musi być akredytowana w momencie rozliczania deklaracji.

W związku z wypłatą odprawy przez pracodawcę, zaliczka na podatek dochodowy zostanie potrącona od kwoty brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodów pracownika), zgodnie z tabelą podatkową (podatek 17% i 32%).

Kwota pobieranych zaliczek na podatek może ulec zmniejszeniu,jeżeli podatnik przedstawi odpowiednie oświadczenie, np. że dochód jest likwidowany wspólnie z małżonkiem.

PIT 37 lub PIT 36 i roczne wypłaty emerytur

Jeśli emeryci nadal pracują, są zobowiązani do płacenia PIT 37 lub PIT 36.Mogą np. przedstawić je organom podatkowym lub dokonać rozliczenia online w odpowiednim programie podatkowympodmiot.info.

Wypełnia się je na podstawie otrzymanego od organu rentowego formularza PIT 40A/PIT 11A.

Od deklaracji PIT 11A do deklaracji PIT 36 lub PIT 37przepisaliśmy dane widoczne w części D oraz część E w pozycjach 40, 41 i 44. Ilość pozycji 36 i 37 należy przenieść do rocznego PIT-u, dla pozycji dotyczącej emerytur i rent, więc poz. 40 i 41 – dla pozycji „pozostałe źródła”, a od pola 43 do pola o tej samej nazwie w rocznym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z deklaracji PIT 40A do PIT 36 lub PIT 37Przekazujemy dane wskazane w części D poz. 36, w części E w poz. 40, 41 i 42 oraz w części F poz. 47. 47 PIT-40A. Kwoty w poz. 37 przenoszone są do głównego PIT-u tylko wtedy, gdy otrzymamy PIT/11A. Wartość pola 41 PIT-40A jest przenoszona do pola o tej samej nazwie w rocznym PIT.

Dla kogo jest PIT-40A?

PIT-40AJest to zeznanie podatkowe, które ZUS wysyła zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego. Jest przyznawany osobom, które pobierały i nadal pobierają świadczenia, takie jak emerytura lub renta. Podatnik, który otrzymał PIT-40A, nie musi już prowadzić rachunków w Skarbie Państwa, ale może to robić, jeśli chce skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Rozliczenie z fakturąPIT-37Jest on wymagany również wtedy, gdy oprócz PIT-40A podatnik otrzymałPIT-11, gdyż w wykonywaniu uzyskiwał również inne dochody, np. umowa zlecenie, wynagrodzenie za pracę. Dochód ten trzeba następnie rozliczyć na PIT-37 wraz z emeryturą lub rentą, która została ujęta w PIT-40A. Najprostszym sposobem na rozliczenie PIT-40A jest skorzystanie z dedykowanego programu PIT. wchodzę na stronęhttps://www.podatnik.info/programa-do-pit

Jak odbierany jest PIT-40A?

Poniższy rysunek przedstawia otrzymany formularz PIT/40A. Jeśli otrzymałeś tego typu oświadczenie, wykonaj poniższe czynności.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (2)

Poniższy rysunek przedstawia przykład pól wypełnianych na PIT-11A/40A wraz z ich dodatkowym opisem.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (3)

Pole 36 - Dochody uzyskiwane z emerytur, rent i innych świadczeń państwowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Pole 37 – Zaliczki na podatek otrzymane z tytułu emerytur, rent i innych świadczeń państwowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Ramka 38 – Dochód ze świadczenia pieniężnego z zabezpieczenia społecznego.

Pole 39 – Zaliczka na podatek otrzymana z tytułu świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.

Pole 40 - Kwota dokonanego zwrotu.

Pole 41 - Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ramka 42 – Zwrot wcześniej opłaconej i obniżonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 47 - Kwota zaliczki na podatek od emerytur i innych świadczeń gospodarstwa domowego.

W jakich polach należy przenieść wartości z PIT-40A do PIT-37/PIT-36?

ZPIT-40Anależy przenieść do rachunku zysków i strat PIT-37 lubPIT-36podane kwoty:

w części D poz. 36, w części E w poz. 40, 41 i 42 oraz w części F poz. 47 PIT-40A. W zeznaniu rocznym IRS w wierszu „Emerytury – emerytury (...), w kolumnie „f” wskazać kwotę z artykułu 47 PIT-40A.Kwota z artykułu 37 jest przekazywana do głównego PIT tylko wtedy, gdy otrzymamy PIT/11A Wartość pola 41 PIT-40A jest przenoszona do pola o tej samej nazwie w rocznym PIT.

Po otrzymaniu PIT-40A prawidłowo wypełnione pola przechodzą do następujących sekcji PIT-37 i PIT-36:

miejsce w PIT40Aartykuł PIT-37
pozycja 36przepisany dlapozycja 47
pozycja 37nie jest to przepisane
pozycja 38przepisany dlapozycja 64
pozycja 39przepisany dlapozycja 68
pozycja 40przepisany dlapozycja 108
pozycja 41przepisany dlapozycja 116
pozycja 42przepisany dlapozycja 115
pozycja 47przepisany dlapozycja 49
miejsce w PIT40Aartykuł PIT-36
pozycja 36przepisany dlapozycja 74
pozycja 37nie jest to przepisane
pozycja 38przepisany dlapozycja 115
pozycja 39przepisany dlapozycja 119
pozycja 40przepisany dlapozycja 198
pozycja 41przepisany dlapozycja 262
pozycja 42przepisany dlapoz. 258a
pozycja 47przepisany dlapozycja 76

Poniżej przedstawiamy graficznie formularze PIT-37 i PIT-36 oraz pola, na które przekazywane są wartości otrzymanego PIT-40A:

PIT/37 - pole 47 dochód z tytułu emerytur i rent - tu podaje się kwotę wykazaną w polu 36 PIT-40A/11A, pole 49 to zaliczka na emerytury i renty - kwota wykazana w polu 37 lub 47 Wpisu PIT -40A/11A, Pole 64 Świadczenia pieniężne z ZUS Tutaj: Oto kwota wskazana w rubryce 38 PIT-40A/11A, Pole 68 Zaliczka na świadczenie pieniężne z ZUS: Wartość, którą podałeś w polu 39 PIT-40A/11A Idzie tutaj.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (4)

PIT/37 - pole 108 odliczenia zawartego w części B załącznika PIT/O - kwota wykazana w polu 40 PIT-40A/11A, pole 115 podwyższenie podatku - tutaj trafia kwota wykazana w polu 42 PIT-40A/11A, pole 116 składka zdrowotna - tutaj trafia wartość wskazana w polu 41 PIT-40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (5)

PIT/36 - pole 74 dochód rentowy i rentowy - w tym miejscu podaje się wartość wskazaną w polu 36 PIT-40A/11A, pole 76 to zaliczka na emerytury i renty - wartość wskazana w polu 37 lub 47 formularza Tutaj wpisuje się PIT -40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (6)

PIT/36 - pole 115 Świadczenia pieniężne ZUS - oto wartość pola 38 PIT-40A/11A, pole 119 Zaliczka na świadczenia pieniężne ZUS - wartość pola 39 PIT-40A/11A przejdź tutaj.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (7)

PIT/36 - pole 198 stałego odliczenia części B załącznika PIT/O - tutaj jest stała wartość pola 40 PIT-40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (8)

PIT/36 - pole 258 dodatki podatkowe - tutaj idzie kwota widniejąca w polu 42 PIT-40A/11A, pole 258 dla dodatków podatkowych, pole 116 ubezpieczenie zdrowotne - idzie kwota, która widnieje w polu 41 PIT-40A/11A Tutaj.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (9)

Dla kogo jest PIT-11A?

PIT-11AWysyłany jest do osób, które pobierały świadczenia chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie lub świadczenia rehabilitacyjne, a także do osób, które w grudniu ubiegłego roku nie pobierały emerytury lub renty lub nie są odbiorcami tych świadczeń w momencie wypłaty. W przeciwieństwie do PIT-40A, formularz PIT-11A nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczania się z Urzędem Skarbowym we własnym zakresie. PIT-11A nie jest zeznaniem podatkowym, to tylko informacja, która musi znaleźć się w rocznym zeznaniu podatkowym. Osoba, która otrzymała PIT-11A z ZUS musi dokonać odrębnego rozliczenia na formularzu PIT-37.

Jak odbierany jest PIT-11A?

Poniższy rysunek przedstawia otrzymany formularz PIT-11A. Jeśli otrzymałeś tego typu oświadczenie, wypełnij je, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (10)

Poniższy rysunek przedstawia przykład pól wypełnianych na PIT-11A/40A wraz z ich dodatkowym opisem.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (11)

Pole 36 - Dochody uzyskiwane z emerytur, rent i innych świadczeń państwowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Pole 37 – Zaliczki na podatek otrzymane z tytułu emerytur, rent i innych świadczeń państwowych, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Ramka 38 – Dochód ze świadczenia pieniężnego z zabezpieczenia społecznego.

Pole 39 – Zaliczka na podatek otrzymana z tytułu świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego.

Pole 40 - Kwota dokonanego zwrotu.

Pole 41 - Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ramka 42 – Zwrot wcześniej opłaconej i obniżonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pole 47 - Kwota zaliczki na podatek od emerytur i innych świadczeń gospodarstwa domowego.

W jakich polach należy przenieść wartości z PIT-11A do PIT-37/PIT-36?

ZPIT-11Azgłoszone kwoty należy przenieść do zeznania podatkowego PIT-37/36

w części D oraz w części E w poz. 40, 41 i 44 PIT-11A. Wartości pozycji 36 i 37 należy przenieść do rocznego IRS, do rubryki „Emerytury i renty (...)”, z rubryki 40 i 41 – do rubryki „Inne źródła”, a z rubryki 43 do pole o tej samej nazwie w rocznym PIT.

Po otrzymaniu PIT-11A, prawidłowo wypełnione pola przechodzą do następujących sekcji PIT-37 i PIT-36:

pozycja w PIT-11Aartykuł PIT-37
pozycja 36przepisany dlapozycja 47
pozycja 37przepisany dlapozycja 49
pozycja 38przepisany dlapozycja 64
pozycja 39przepisany dlapozycja 68
pozycja 40przepisany dlapozycja 108
pozycja 41przepisany dlapozycja 116
pozycja 42przepisany dlapozycja 115
pozycja 47nie brane pod uwagę
pozycja w PIT-11Aartykuł PIT-36
pozycja 36przepisany dlapozycja 74
pozycja 37przepisany dlapozycja 76
pozycja 38przepisany dlapozycja 115
pozycja 39przepisany dlapozycja 119
pozycja 40przepisany dlapozycja 198
pozycja 41przepisany dlapozycja 262
pozycja 42przepisany dlapoz. 258a
pozycja 47nie brane pod uwagę

Poniżej przedstawiamy graficznie formularze PIT-37 i PIT-36 oraz pola, na które przekazywane są otrzymane wartości PIT-11A:

PIT/37 - pole 47 dochód z tytułu emerytur i rent - tu podaje się kwotę wykazaną w polu 36 PIT-40A/11A, pole 49 to zaliczka na emerytury i renty - kwota wykazana w polu 37 lub 47 Wpisu PIT -40A/11A, Pole 64 Świadczenia pieniężne z ZUS Tutaj: Oto kwota wskazana w rubryce 38 PIT-40A/11A, Pole 68 Zaliczka na świadczenie pieniężne z ZUS: Wartość, którą podałeś w polu 39 PIT-40A/11A Idzie tutaj.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (12)

PIT/37 - pole 108 odliczenia zawartego w części B załącznika PIT/O - kwota wykazana w polu 40 PIT-40A/11A, pole 115 podwyższenie podatku - tutaj trafia kwota wykazana w polu 42 PIT-40A/11A, pole 116 składka zdrowotna - tutaj trafia wartość wskazana w polu 41 PIT-40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (13)

PIT/36 - pole 74 dochód rentowy i rentowy - w tym miejscu podaje się wartość wskazaną w polu 36 PIT-40A/11A, pole 76 to zaliczka na emerytury i renty - wartość wskazana w polu 37 lub 47 formularza Tutaj wpisuje się PIT -40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (14)

PIT/36 - pole 115 Świadczenia pieniężne ZUS - oto wartość pola 38 PIT-40A/11A, pole 119 Zaliczka na świadczenia pieniężne ZUS - wartość pola 39 PIT-40A/11A przejdź tutaj.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (15)

PIT/36 - pole 198 stałego odliczenia części B załącznika PIT/O - tutaj jest stała wartość pola 40 PIT-40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (16)

PIT/36 - pole 258 dodatki podatkowe - tutaj idzie kwota widniejąca w polu 42 PIT-40A/11A, pole 258 dla dodatków podatkowych, pole 116 ubezpieczenie zdrowotne - idzie kwota, która widnieje w polu 41 PIT-40A/11A Tutaj.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (17)

Jak rozliczyć PIT-40A/PIT-11A z programem Podatnik.info

przejdź do stronwww.pit.podatnik.infolub klikającTUTAJi wykonaj następujące kroki:

Rozliczenie przez DOŁ LIKWIDACYJNY - 11

1. Wybierz sposób rozliczenia PIT - 11

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (18)

2. Wybieramy sposób rozliczenia, określamy rodzaj deklaracji do przedstawienia oraz Urząd Skarbowy.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (19)

3. Wybierz liczbę otrzymanych druków PIT-40A/11A

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (20)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (21)

4. Następnie zaznacz opcję, czy podatnik uzyskał inne dochody, klikając przycisk NIE lub TAK

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (22)

5. Następnie wybierz odliczenie dla podatnika

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (23)

Zazwyczaj osoby zakładające PIT-40A lub PIT-11A wybierają zasiłek na cele rehabilitacyjne; przeczytasz o tym w kolejnych rozdziałach (tu możesz wstawić link do ulgi rehabilitacyjnej)

6. Na formularzu PIT-40A/11A wybierz rodzaj otrzymanego zwrotu i krok po kroku uzupełnij pola.

Rada!

jeśli otrzymałeśPIT-11A

- prawdopodobnie wypełnione pola z wartościami z części D, tj. emerytura i zaliczki, pola 36 i 37 i/lub świadczenia pieniężne ZUS 38 i 39

- dodatkowo możesz mieć wypełnione pola 40, 41, 42 w części E

jeśli otrzymałeśPIT-40A

- to prawdopodobnie wypełniłeś pole 36 części D, czyli dochód emerytalny,

- dodatkowo możesz mieć wypełnione pola 40, 41, 42 w części E

- oraz w części F pole 47

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (24)

Rozliczenie przez PIT KROK PO KROKU

1. KROK PO KROKU wybieramy metodę rozliczeń IRS

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (25)

2. Wybieramy sposób rozliczenia, określamy rodzaj deklaracji do przedstawienia oraz Urząd Skarbowy.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (26)

3. Wybierz źródło dochodu z tytułem PIT-40A lub PIT-11A emerytury, renty i inne świadczenia państwowe (wymienione w części D formularza PIT-40A lub PIT-11A)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (27)

4. Na kolejnym ekranie wybierz przysługujące Ci odliczenia

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (28)

Zazwyczaj osoby zakładające PIT-40A lub PIT-11A wybierają zasiłek na cele rehabilitacyjne; przeczytasz o tym w kolejnych rozdziałach (tu możesz wstawić link do ulgi rehabilitacyjnej)

5. Na kolejnym ekranie uzupełnij pola zgodnie z otrzymanym formularzem

Rada!

jeśli otrzymałeśPIT-11A

- wtedy prawdopodobnie wypełniłeś pola z wartościami z części D, czyli emerytura i zaliczki, pola 36 i 37 i/lub świadczenia pieniężne ZUS 38 i 39

- dodatkowo możesz mieć wypełnione pola 40, 41, 42 w części E

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (29)

jeśli otrzymałeśPIT-40A

- to prawdopodobnie wypełniłeś pole 36 części D, czyli dochód emerytalny,

- dodatkowo możesz mieć wypełnione pola 40, 41, 42 w części E

- oraz w części F pole 47

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (30)

Uwaga!

ZUS nie likwiduje beneficjentów z nadpłatą podatku. W takim przypadku uzyskamy PIT-11A, czyli w tej sytuacji oświadczenie IRS należy złożyć w Wydziale Finansów

Mając przed sobą formularz PIT-11A/40A, przepisz wypełnione pola na poniższym ekranie. W pierwszym wierszu musimy przepisać pole 36 PIT-11A/40A, a następnie zaznaczyć jeden z dwóch checkboxów (kwadrat)

- pierwszy odpowiada otrzymanemu PIT - 11A

- kolejny PIT-40A.

Po zaznaczeniu jednego z checkboxów pojawi się dodatkowe pole odpowiadające przedpłatom. W przypadku wybrania opcji „zweryfikuj czy podatnik rozlicza PIT-11A” pojawi się pole „Wpisz kwotę pobranych zaliczek w roku” odpowiadające polu 37 PIT-11A. Natomiast po wybraniu opcji „sprawdź czy podatnik rozlicza PIT-40A” pojawi się pole „Wpisz sumę pobranych zaliczek w roku” odpowiadające polu 47 PIT-40A. Również na tym ekranie możemy wpisać dochody uzyskiwane z tytułu świadczeń pieniężnych ZUS, które są wymienione w PIT-40A/11A w poz. 38 i 39. Dodatkowo nasz PIT-40A/11A może zawierać informacje o złożonych oświadczeniach, podatków i składek na ubezpieczenie zdrowotne, całość uzyskanych dochodów można wpisać kolejno w polach 40, 41 i 42 - jeżeli odpowiadają one polom 40A i 11A na konsumpcję.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (31)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (32)

Kolejny ekran to składka na ubezpieczenie społeczne uzyskana w PIT-11 w polu 69, jeśli jako dochód roczny wybrałeś tylko emeryturę, prawdopodobnie nie masz składki na ubezpieczenie społeczne, więc możesz pominąć ten ekran i kliknąć przycisk DALEJ.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (33)

Następny ekran to składka zdrowotna zarobiona w PIT-11 w polu 72, jeśli wybrałeś tylko rentę jako dochód roczny, to składka zdrowotna jest wykazywana w polu 42 PIT-40A/11A, więc możesz pominąć ten ekran i kliknąć DALEJ .

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (34)

Następnie program pozwala nam podać informację, kiedy chcemy podać lub zaktualizować numer rachunku, na który należy złożyć zeznanie podatkowe.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (35)

W kolejnym kroku wybierz podatnika – jeżeli rejestrowałeś się już u nas wcześniej i logowałeś na swoje konto, na ekranie pojawią się dane podatnika z ostatniej deklaracji (tak dzieje się w wersji komputerowej) lub pola do wpisania nowego kontrybutor i przycisk'pobierz z mojego konta', gdzie po kliknięciu w niego pojawią się zapisane wcześniej dane użytkownika.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (36)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (37)

W kolejnych krokach otrzymasz formularz z wypełnionymi danymi. Na pierwszej stronie znajdują się dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania.

Na drugiej stronie znajdują się dane o dochodach: do pól 47 i 49 przelewany jest dochód z emerytury.

Trzecia strona zawiera pola związane m.in. ze składką na ubezpieczenie zdrowotne (pole 116), w tym przypadku wartość jest przenoszona z pola 41 PIT-40A/11A.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (38)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (39)

Przykład 1

Dzień dobry, jestem emerytem i otrzymałem PIT-40A, chciałbym również zdyskontować dotację na leki, jak najprościej rozliczyć się z Państwa programem?

Pamiętaj, aby przejść do kolejnych ekranów, po zakończeniu ekranu kliknij przycisk „DALEJ” na dole programu.

Jeśli używasz naszego programu po raz pierwszy, zalecamy najłatwiejszy sposób naprawy:

 • Wejdź na stronę internetowąhttps://pit.podatnik.info/i wybierz najłatwiejszą ścieżkę, czyli płytkę -ZLICZ PIT-11 zaznaczoną na obrazku poniżej:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (40)

 • jeśli wolisz klasyczne rozliczanie za pomocą programu komputerowego wejdź na https://pit.podatnik.info/i w prawym górnym rogu okna kliknij „Pobierz wersję na komputer”

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (41)

Kolejnym krokiem po kliknięciu w kafelek POWIĄZANY PIT-11 jest wybór rodzaju likwidacji, rodzaju oświadczenia oraz odpowiedniego notariusza:

1. Rodzaj rozliczenia

Program Podatnik PIT Pro oferuje cztery możliwości wyboru form rozliczenia zeznania podatkowego:

 • indywidualnie

 • razem z małżonkiem

 • wspólnie z małżonkiem, który zmarł w poprzednim roku podatkowym

 • w formie przeznaczonej dla samotnych rodziców

2. Rodzaj deklaracji:

W tym momencie musisz wybrać pomiędzy złożeniem zeznania podatkowego a jego korektą. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone błędnie lub wymagana jest jego korekta, należy zaznaczyć drugą opcję. Po wybraniu opcji „Wyślij korektę wyciągu” zostaną wyświetlone dwa rodzaje korekty:

 • Standardowy – należy wybrać w przypadku błędów, np. otrzymany błąd recepty, brak dodatkowej recepty;

 • Unikanie opodatkowania – należy zweryfikować w przypadku legalizacji przedstawionej w ramach procesu unikania opodatkowania, o którym mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej.

3. Właściwy organ

 • Wybór odpowiedniego biura zależy od tego, gdzie mieszkasz; To prawdopodobnie Twoje biuro, w którym musisz złożyć zeznanie podatkowe.

Po ukończeniu ekranu naciśnij przycisk „Dalej” u dołu ekranu.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (42)

Następny ekran służy do wyboru odpowiedniego formularza; w takim przypadku, jeśli otrzymałeś PIT-40A, wybierz wartość „1” dla liczby formularzy PIT-40A/11A, jak pokazano na poniższym rysunku:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (43)

Na kolejnym ekranie mamy franczyzy, więc w tym przypadku należy wybrać dotację rehabilitacyjną (leki w cenie)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (44)

Następnie pojawia się formularz, w którym należy krok po kroku wypełnić pola wypełnione w otrzymanym formularzu PIT-40A/11A. Jesteśmy z:

 • Oznaczenie rodzaju deklaracji przychodzącej 40A lub 11A: Znajdziesz ją na deklaracji przychodzącej PIT-40A/11A w lewym górnym rogu pierwszej strony.

 • Wypełnij całe pola na otrzymanym zeznaniu PIT-40A/11A; jeśli otrzymałeś PIT-40A, prawdopodobnie wypełniłeś już pola 36 i 37; znajdziesz je na pierwszej stronie sekcji D.

 • W sekcji E wypełniane są pola Zwrot podatku, Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zwrot wcześniej opłaconej składki, Zarobki wolne od podatku - Jeśli któreś z tych pól masz wypełnione na swoim napoju, przenieś wartości do programu .

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (45)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (46)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (47)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (48)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (49)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (50)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (51)

W kolejnym kroku wybierz podatnika – jeżeli rejestrowałeś się już u nas wcześniej i logowałeś na swoje konto, na ekranie pojawią się dane podatnika z ostatniej deklaracji (tak dzieje się w wersji komputerowej) lub pola do wpisania nowego kontrybutor i przycisk'pobierz z mojego konta', gdzie po kliknięciu w niego pojawią się zapisane wcześniej dane użytkownika.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (52)

Poniższe ekrany to kompletny formularz; tutaj musisz sprawdzić, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (53)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (54)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (55)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (56)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (57)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (58)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (59)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (60)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (61)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (62)

W tym kroku po kliknięciu ''Dalej'' deklaracja zostanie wysłana:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (63)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (64)

Jeśli w deklaracji będą błędy, na jednym z kafelków pojawi się ikona pomarańczowego trójkąta ostrzegawczego z informacją o błędzie i negatywnej weryfikacji PIT, więc kliknij przycisk''PRAWIDŁOWE ROZLICZENIA''i popraw błędne pola.

Pamiętaj, często pojawiają się błędy w wysokości autoryzacji za ostatni rok, dlatego bardzo ważne jest, aby mieć przy sobie dokument i wpisać prawidłową kwotę dochodu; .

Jeśli przesyłka przebiegła pomyślnie, otrzymano fakturę podatnika UPO, czyli oficjalne potwierdzenie odbioru, które można pobrać na komputer. Pobieranie UPO jest potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego i innych zeznań podatkowych.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (65)

Przykład 2.

Dzień dobry, chciałem rozliczyć się z żoną, ale ona jeszcze nie przeszła na emeryturę i dorabia sobie w pobliskim sklepie. Ja natomiast jestem na emeryturze i mam PIT-40A/11A. Proszę o pomoc w sprawie wspólnej transakcji.

Na poniższych ilustracjach ostatecznego formularza widać, że PIT/O jest załączony; jest to jednak tylko dodatek iw tym przykładzie nie ma wpływu na rozliczenie jeśli nie odliczymy żadnych zasiłków np. darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, PIT/Nie zostanie doliczony. Pamiętaj, aby przejść do kolejnych ekranów po ukończeniu określonego ekranu, kliknij przycisk „DALEJ” na dole programu.

Na początku bardzo ważne jest, aby wybrać formę rozliczeń jako „Wspólnie z małżonkiem”. Proszę również określić, czy:

- składamy deklarację lub już złożyliśmy deklarację - ale chcemy dokonać korekty i

- wybierz właściwy urząd skarbowy.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (66)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (67)Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (68)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (69)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (70)

Następnie pojawia się formularz, w którym należy krok po kroku wypełnić pola wypełnione w otrzymanym formularzu PIT-40A/11A. Jesteśmy z:

 • Oznaczenie rodzaju deklaracji przychodzącej 40A lub 11A: Znajdziesz ją na deklaracji przychodzącej PIT-40A/11A w lewym górnym rogu pierwszej strony.

 • Wypełnij całe pola na otrzymanym zeznaniu PIT-40A/11A; jeśli otrzymałeś PIT-40A, prawdopodobnie wypełniłeś już pola 36 i 37; znajdziesz je na pierwszej stronie sekcji D.

 • W sekcji E wypełniane są pola Zwrot podatku, Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, Zwrot wcześniej opłaconej składki, Zarobki wolne od podatku - Jeśli któreś z tych pól masz wypełnione na swoim napoju, przenieś wartości do programu .

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (71)

Następnie PIT-11 wybrany dla współmałżonka musi być taki jak na poniższym obrazku a zaznaczone pola muszą być wypełnione wartościami uzyskanymi w PIT-11.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (72)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (73)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (74)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (75)

Kolejnym ekranem jest wprowadzenie danych podatnika, po tym ekranie pojawi się kolejny ekran z wyborem lub wpisaniem danych współmałżonka.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (76)

Poniższe ekrany to kompletny formularz; tutaj musisz sprawdzić, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (77)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (78)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (79)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (80)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (81)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (82)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (83)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (84)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (85)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (86)

Po kliknięciu „Dalej” wyciąg zostanie wysłany:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (87)

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (88)

Jeśli w deklaracji będą błędy, na jednym z kafelków pojawi się ikona pomarańczowego trójkąta ostrzegawczego z informacją o błędzie i negatywnej weryfikacji PIT, więc kliknij przycisk„PRAWIDŁOWE ROZLICZENIA”' i napraw niewłaściwe pola:

Pamiętaj, często pojawiają się błędy w wysokości autoryzacji za ostatni rok, dlatego bardzo ważne jest, aby mieć przy sobie dokument i wpisać prawidłową kwotę dochodu; .

Jeśli złożenie zakończyło się sukcesem, otrzymano fakturę podatnika UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru, które można pobrać na komputer. Pobranie UPO jest potwierdzeniem złożenia przez Ciebie zeznań podatkowych i innych zeznań podatkowych.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (89)

Jak rozwiązać ulgę odwykową na Podatnik.info

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej i o czym należy pamiętać?

 • Z pomocy rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna lub opiekun osoby niepełnosprawnej.
 • Jeżeli odliczeń dokonuje osoba pozostająca na utrzymaniu osoby niepełnosprawnej, limit dochodu osoby niepełnosprawnej wynosi 12-krotność renty socjalnej z grudnia danego roku podatkowego.
 • Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego nie może przekroczyć kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu.
 • Zasiłek na rehabilitację samochodową przyznawany jest indywidualnie każdej osobie niepełnosprawnej lub opiekunowi.
 • Zasiłek na rehabilitację samochodową można odliczyć w wysokości 2280 zł na każdą osobę niepełnosprawną, nawet jeśli korzysta ona z tego samego samochodu.
 • Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu koszt prywatnej rehabilitacji jako wydatek na cele rehabilitacyjne.
 • Zwolnienie lekowe obejmuje wyłącznie leki przepisane przez lekarza specjalistę i do stałego lub czasowego stosowania zgodnie z jego zaleceniami.
 • Kwota odliczenia na ulgę lekową jest równa różnicy między faktycznie poniesionymi wydatkami każdego miesiąca a kwotą 100 zł.

Brak odliczenia za brak różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi przez podatnika w każdym miesiącu a kwotą 100 zł:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (90)

Odliczenie różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi przez podatnika w każdym miesiącu a kwotą 100 zł:

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (91)

Jak obliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Na ekranie odliczeń wybierz „wydatki na rehabilitację (np. lekarstwa)” – spowoduje to dodanie załącznikaPIT/Ood którego zostanie uwzględniona kwota odliczenia na rehabilitację.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (92)

Poniższy rysunek przedstawia ekran wydatków na rehabilitację. Po kliknięciu w pole „Wartość wydatków” otworzy się okno z możliwością wpisania odpisów podatkowych odpowiadających podatnikowi, np. za leki, psy przewodniki czy samochody. Po wypełnieniu wszystkich pól zapisz okno i uzupełnij deklarację. Pamiętaj, że niektóre rabaty są ograniczone do 2280 zł; jeśli wpiszesz w polu większą kwotę, pojawi się walidator informujący o tym. Ponadto, jeżeli wydatki na cele rehabilitacyjne obejmują osobę pozostającą na utrzymaniu podatnika, w takim przypadku należy uwzględnić dochody tej osoby; jeżeli Twój dochód przekracza w danym roku 14 400 zł, zwolnienie nie ma zastosowania.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (93)

PIT/O - pola 25 (podatnik) i 26 (małżonek) - tutaj trafia łączna suma wartości rehabilitacyjnych i jest przekazywana do PIT/37 w polu 108 lub do PIT/36 w polu 198.

Jak rozliczyć IRPF emeryta i rencisty. PIT-40A na rok 2022/2023? - Prosta strona podatkowa (94)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6236

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.